Kalkulator plate - Republika Srbija


Napomena: Ovaj kalkulator plate je informativnog karaktera. Tačno će izračunati stavke u zaradi za onaj mesec u kome je zaposleni radio 100% vremena (bez odsustva i bez prekovremenog rada). Za slučaj da je u toku meseca zaposleni bio na odmoru, koristio odsustvo po drugom osnovu ili radio prekovremeno, račun postaje složeniji jer tada treba uzeti u obzir zaradu zaposlenog u prethodnim mesecima kao i neke druge parametre. Takođe, ovaj kalkulator ne uzima u obzir naknadu za prevoz, službeni put i slično.

Šta je šta?
- Bruto 1 zarada je iznos obavezno iskazan u Ugovoru o radu. Pored naknade za rad, obuhvata i topli obrok, regres i minuli rad.
- Neto zarada je iznos koji se zaposlenom isplaćuje na tekući račun. Dobija se tako što se od bruto 1 zarade odbiju porez i doprinosi na teret zaposlenog.
- Na bruto 1 zaradu dodaju se doprinosi na teret poslodavca. Zbir bruto 1 zarade i doprinosa na teret poslodavca čini bruto 2 zaradu (ukupan trošak za poslodavca).
- Doprinosi se računaju u odnosu na osnovicu za doprinose. Maksimalna osnovica je iskazana u tabeli ispod.
- Porez se računa u odnosu na bruto 1 zaradu umanjenu za neoporezivi iznos.


Redni br. Stavka Iznos
1. Neoporezivi iznos zarade 16.300,00 din.
2. Najviša mesečna osnovica doprinosa 368.590,00 din.
3. Stopa poreza na zaradu 10 %
4. Stopa doprinosa na teret zaposlenog (5+6+7) 19,9 %
5. - Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) 14 %
6. - Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (RFZO) 5,15 %
7. - Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75 %
8. Stopa doprinosa na teret poslodavca (9+10) 17,15 %
9. - Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) 11,5 %
10. - Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (RFZO) 5,15 %

Kalkulator

U Evrima (€)

Olakšica za bivše preduzetnike za godinu.*

Redni br. Stavka Iznos
1. Bruto 2 iznos
2. Ukupni doprinosi na teret poslodavca (3+4)
3. - Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)
4. - Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (RFZO)
5. Bruto 1 iznos
6. Osnovica za doprinose
7. Ukupni doprinosi na teret zaposlenog (8+9+10)
8. - Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)
9. - Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (RFZO)
10. - Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti
11. Porez na zaradu
12. Neto iznos
13. Odnos neto i bruto 2 zarade 0,00 %
14. Ukupni porez i doprinosi (2+7+11)
15. Ukupni doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) (3+8)
15. Ukupni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (RFZO) (4+9)

* Olakšica se odnosi na zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica (npr. oni koji su bili spoljni saradnici - paušalci, a koji od 2020. prelaze na ugovor o radu).